Zalety mediacji w sprawach karnych.

fot. Aleksandra Ślusarz

Masz problem w sprawie karnej? Przystąp do mediacji.

Mediacja w sprawach karnych to możliwość wspólnego rozwiązania problemu. Jeśli zdecydowałeś się na mediacje z osobą, z którą jesteś w konflikcie karnym, musisz wiedzieć, że:

 • będzie to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego;
 • w spotkaniu będzie uczestniczyć osoba trzecia, czyli mediator, który nie reprezentuje interesów ani ofiary, ani sprawcy przestępstwa;
 • mediator wspiera przebieg prowadzonych negocjacji, łagodzi napięcia, nie narzuca swojego rozwiązania, a tylko pomaga wypracować porozumienie;
 • mediacja dotyczy sposobu zadośćuczynienia szkodom i krzywdom spowodowanych przestępstwem, przy udziale bezstronnego mediatora.

Dlaczego spotkanie mediacyjne warte jest docenienia?

Najważniejszy w tym sposobie rozwiązywania sporów jest cel do jakiego się dąży. Obie strony konfliktu pracują przy rozwiązaniu, które ma zadowolić zarówno poszkodowanego, jak i sprawcę. Zwraca się szczególna uwagę na to, aby zaplanować naprawienie szkody i zadośćuczynienie złu. W odróżnieniu od formalnego procesu karnego – daje stronom okazję do wyrażenia swoich odczuć i emocji.

Jakie zalety ma mediacja dla pokrzywdzonego?
Umożliwia szybkie uzgodnienie sposobu naprawienia szkody materialnej.
Pokrzywdzony ma wpływ na rodzaj i wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną.

 1. Pozwala na poznanie oraz zrozumienie motywów działania sprawcy.
 2. Daje poczucie czynnego dochodzenia swoich praw.
 3. Ułatwia odreagowanie emocji i wyrażenie swoich problemów.
 4. Przywraca poczucie godności.
 5. Przynosi satysfakcję z uświadomienia sprawcy rozmiaru szkód psychicznych i materialnych.
 6. Wyzbycie się lęku przed przestępstwem i przestępcą.
 7. Przywraca poczucie bezpieczeństwa i zaufania do społeczeństwa.

Jakie możliwości stwarza mediacja sprawcy przestępstwa?

 1. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za popełniony czyn.
 2. Lepiej rozumie krzywdę, którą wyrządził.
 3. Stwarza szansę do przeproszenia i wyrażenia skruchy.
 4. Może podjąć próbę naprawy tego co się stało poprzez propozycję zadośćuczynienia szkody.
 5. Daje okazję do przeproszenia i wyrażenia skruchy.
 6. Umożliwia wytłumaczenie własnego zachowania.
 7. Daje szansę na pojednanie się z pokrzywdzonym.

Źródła

prof. dr hab. Ewa Bieńkowska, Mediacja w sprawach karnych, Warszawa 2011
A. Rękas (red), Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Warszawa 2010

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.