Irena Paczkowska

Mediator, absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w specjalności Psychologia w Zarządzaniu a także Negocjacje w usługach finansowych oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy studiów podyplomowych w zakresie negocjacji i mediacji. Promotorka działań na rzecz upowszechniania mediacji poprzez szkolenia, wykłady, spotkania, konsultacje, warsztaty. Założycielka serwisu strefamediacji.pl i Prezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji.

Urszula Winiarska

Twórca i założyciel serwisu StrefaMediacji.pl, autorka tekstów propagujących mediacje wśród różnych grup zawodowych i spolecznych. Mediator z zainteresowań i nauczyciel dyplomowany, menadżer projektów stron internetowych z wyboru, redaktor prowadząca stronę internetową zespołu mediatorów, absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i studiów podyplomowych z zakresu „Technologii Informacyjnej” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Założycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji.