Partnerzy

STOWARZYSZENIE BAJKA Z OLSZTYNA

Celem Stowarzyszenia jest organizacja kolejnych edycji Światowych Dni Bajki. Wspieranie i rozwój relacji międzyludzkich. Propagowanie telerancji, dobroczynności i działań humanitarnych. Przeciwdziałanie nałogom. Pomoc rodzinom patologicznym. Zwiększenie świadomości społeczeństwa tematem osób niepełnosprawnych. Tworzenie atrakcji turystycznych o zasięgu międzynarodowym. Promocja Warmii i Mazur w Polsce, Europie i świecie.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa to uznana marka wśród pracodawców. W tej uczelni biznesowej już ponad 230 000 studentów miało możliwość efektywnie połączyć pracę z nauką. Uczelnia umożliwia ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub podyplomowych, aby podnieść kompetencje, być bardziej pewnym siebie, zdobyć dobrą pracę i rozwijać się.
Porozumienie o współpracy zostało zawarte 25 marca 2014 roku, na czas nieokreślony.

FUNDACJA MASCULINUM

Zajmuje się problemami współczesnych mężczyzn oraz znajdowaniem rozwiązań... im dedykowanych. Chce być głosem mężczyzn słyszalnym w debacie publicznej. Jej celem jest redefinicja etosu mężczyzny i promowanie równości oraz równoprawności obu płci, a także pozytywnych męskich wzorców, wartości oraz ról – w społeczeństwie, rodzinie i świadomości jednostek. Chce badać i przekształcać rzeczywistość, by problemy współczesnych mężczyzn nie pozostały zawieszone gdzieś pomiędzy Wenus i Marsem, ale były rozwiązywane na Ziemi.
Współpracę rozpoczęliśmy 23 czerwca 2014 roku, w Dniu Ojca.