Dane Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE   STREFA MEDIACJI

KRS: 0000463436
Regon: 341436710
NIP: 9562303644

Roczna Składka Członkowska wynosi 12 zł - wpłaty prosimy regulować do 30 marca każdego roku

Konto Bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
nr rachunku: 34203000451110000002716560