Jak Chcemy Cię Wspierać?

Większość z nas, gdy zetknie się z postępowaniem sądowym najczęściej przekonuje się, że jest to sposób na rozwiązanie sporu, często niekorzystny pod względem finansowym, czasowym i emocjonalnym. Postanowiliśmy zaproponować Ci inny sposób rozwiązywania konfliktów i sporów wykorzystujący postępowanie mediacyjne.

Jak zamierzamy udzielać Ci wsparcia, czyli jakie cele realizujemy?

Działania mediatorów zmierzające do udzielenia pomocy, gdy pojawia się konflikt, skupiają się wokół następujących celów:

1. Dać szansę każdemu zainteresowanemu na wykorzystanie mediacji do wypracowania rozwiązania korzystnego dla obu stron w sprawach skierowanych przez sąd lub inne uprawnione organy np. Policję.

2. Gdy będziesz potrzebował pomocy, dążąc do do porozumienia z drugą stroną konfliktu możesz się zgłosić bezpośrednio do mediatorów. Bądź pewien, że umożliwimy Ci i przeprowadzenie rzeczowej rozmowy o problemie i interesach obu stron.

3. Będziemy prowadzić postępowanie mediacyjne w sytuacjach, w których możliwe jest podpisanie ugody.

4. Postępowanie mediacyjne umożliwi Ci w trudnych sprawach zachować dobre relacje i współpracę podczas poszukiwania najlepszego i zaakceptowanego przez obie strony porozumienia.

5. Mediatorzy dadzą Ci wybór w jaki sposób będziesz mógł rozwiązywać sporne sprawy. Dzięki temu możesz uniknąć sporów prawnych rozstrzyganych przez sąd, który wskazuje w wyroku stronę sprawcy i poszkodowanego, uniemożliwiając im dialog i współpracę w dochodzeniu do rozwiązania konfliktu.

6. Poznając korzyści i zalety tak wygodnego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów będą Państwo łatwiej podejmować decyzję dotyczącą wyboru drogi do ugody. Dlatego naszym celem jest także przekazywanie wiedzy na ten temat w formie np. szkoleń, warsztatów, spotkań, konsultacji itp.

7. Jeżeli zdecydujesz się na wykorzystanie mediacji gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, sąsiedzkich, karnych lub w sprawach nieletnich weźmiemy w nich udział i wesprzemy obie strony swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jeśli pojawi się trudny do rozwiązania konflikt wtedy spotkajmy się, by porozmawiać o problemie i poszukać wspólnie z drugą stroną najkorzystniejszego rozwiązania.

Zespół mediatorów:
Irena Ślusarz, Urszula Glińska