Propozycje Szkoleń - STO

Sto, czyli Szkoleniowo Trenerski Ośrodek, działający w ramach Stowarzyszenia Strefa Mediacji, przygotował kilka propozycji szkoleniowych, które mogą Cię zainteresować.
Przygotowujemy również indywidualne pogramy szkoleniowe dla firm i instytucji z całej Polski, w zależności od określonych potrzeb.

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bradziej jesteś spragniony- Stefan Żeromski

SZKOLENIE NR 1
Praktyczne aspekty negocjacji w biznesie - klauzule negocjacyjne

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat klauzul podlegających negocjacjom z partnerem biznesowym, czego efektem będzie świadome podejmowanie decyzji przez osoby odpowiedzialne w firmach za sprzedaż a także uczestnicy zdobędą wiedzę jakie kwestie negocjacyjne muszą poruszyć z klientem aby zawrzeć dobrą umowę handlową w interesie obu stron. Uczestniczy będą umieli również zaplanować i efektywnie przygotować się do rozmów negocjacyjnych.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje między innymi rolę nawiązywania współpracy, negocjowania umów handlowychi warunków w relacji prawno – ekonomicznej, czyli wszystkich zajmujących się sprzedażą, obsługą klienta zewnętrznego oraz osób, które uczestniczą przy zawieraniu umów handlowych w obszarze B2B.

Typ szkolenia:
Szkolenie otwarte. Podczas szkolenia następuje wymiana doświadczeń zarówno między grupa a trenerem jak i pomiędzy samymi uczestnikami szkolenia, co daje istotną i bardzo ważną wartość dodaną, wynikającą z udziału w szkoleniu otwartym.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie w tematykę szkolenia.

Czym są negocjacje? Po co negocjujemy?
Negocjacje a prawo;
Strony w negocjacji;
Czym są klauzule negocjacyjne i po co są nam potrzebne;
Klauzule nie podlegające negocjacji jako istotny element kontraktu.
II. Co negocjujemy zawierając umowę handlową?

Klauzule zasadnicze podlegające negocjacjom;
Klauzule uzupełniające podlegające negocjacjom.
III. Negocjowanie klauzul kontraktowych

Kto jest negocjatorem w firmie?
Rola handlowca w sporządzaniu umów handlowych.
Współpraca z prawnikiem.
Metody prowadzenia:
Zajęcia prowadzone będą w sposób aktywizujący uczestników i zgodnie z metodologią uczenia osób dorosłych: wyciągamy wnioski z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych podczas szkolenia. Zagadnienia teoretyczne prezentowane będą w formie mini wykładów oraz dyskusji.

Informacja dotycząca odpłatności i ewentualnych kosztów:
Cena jednodniowego szkolenia wynosi 230 złotych.
Ewentualne koszty dojazdu pozostają w zakresie uczestników.
Cena obejmuje:
udział w szkoleniu;
materiały szkoleniowe;
imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu;
możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu;
poczęstunek kawowy.
Po otrzymaniu zgłoszenia z wybranym terminem szkolenia uczestnik otrzyma szczegółowe informacje na temat dokonania zapłaty (dane do przelewu / nr konta bankowego).
W przypadku rezygnacji uczestnika z wybranego terminu szkolenia i dokonania wpłaty istnieje możliwość udziału w szkoleniu w innym ustalonym terminie.

Liczba miejsc: ze względu na warsztatowy charakter prowadzenia zajęć ograniczona – grupa do 16 osób; o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy:
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem (zeskanowany formularz zgłoszenia na szkolenie) na adres: irena-slusarz@wp.pl
Więcej informacji pod numerem tel. 669 696 619
Szkolenie jest dostępne także w formie zamkniętej, "szytej na miarę" dla Twojej firmy.

Prowadzący szkolenie:
Zajęcia prowadzone będę przez trenera Irenę Paczkowską mającą długoletnie doświadczenie biznesowe co pozwala na praktyczny charakter prowadzonych zajęć.

SZKOLENIE NR 2
Budowanie relacji z klientem w przedsiębiorstwie i w organizacjach społecznych

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i doskonalenie umiejętności budowania relacji z klientem, która przynosi konkretny rezultat.

Oczekiwane efekty:
Świadome działania sprzedawcy ukierunkowane na zbudowanie z klientem relacji partnersko-biznesowej;
Poznanie skutecznych technik i taktyk sprzyjających dobrej relacji;
Poznanie procedury mediacyjnej – jak skorzystać z mediacji;
Uświadomienie sobie na ile postawa, wiedza o kliencie, umiejętność obserwacji; wyciągania wniosków może pomóc w skutecznej sprzedaży.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do sprzedawców, właścicieli firm, kadry zarządzającej działem sprzedaży oraz osobami które mają kontakt z klientem w różnych organizacjach, a także do wszystkich, którzy są zainteresowani poznaniem zawodu sprzedawcy i jego tajników, chcą się rozwijać w tym zawodzie i szukają nowych inspiracji do podniesienia własnej efektywności.

Typ szkolenia:
Szkolenie otwarte. Podczas szkolenia następuje wymiana doświadczeń zarówno między grupą a trenerami jak i pomiędzy samymi uczestnikami szkolenia, co daje istotną i bardzo ważną wartość dodaną, wynikającą z udziału w szkoleniu otwartym.

Program szkolenia:

1. Istota budowania relacji

Moje nastawienie do relacji;
Moje przekonania dotyczące relacji;
Co mi pomaga, a co przeszkadza budować relację z klientem?
2. Cel, który chcę osiągnąć
Co jest mi potrzebne żeby relacja była oparta na zaufaniu i sprzyjała robieniu biznesu?

Kiedy zaufamy drugiej osobie?
Kiedy uznamy, że mamy dobra relację?
3. Techniki wspierające budowanie relacji

Dostrojenie;
Mowa ciała;
Parafraza;
Aktywne słuchanie.
4. Rozpoznawanie typy klientów

Na czym zależy danemu typowi?
Czego nie akceptuje?
Jak mam się zachować?
Metody prowadzenia:
Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników i zgodnie z metodologią uczenia osób dorosłych: wyciąganie wniosków z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych na szkoleniu. Zagadnienia teoretyczne prezentowane są w formie mini wykładów oraz dyskusji.

Informacja dotycząca odpłatności i ewentualnych kosztów:

Cena ośmiogodzinnego szkolenia wynosi 230 złotych.
Ewentualne koszty dojazdu pozostają w zakresie uczestników.
Cena obejmuje:
udział w szkoleniu;
materiały szkoleniowe;
imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu;
możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu;
poczęstunek kawowy.
Po otrzymaniu zgłoszenia z wybranym terminem szkolenia uczestnik otrzyma szczegółowe informacje na temat dokonania zapłaty (dane do przelewu / nr konta bankowego).
W przypadku rezygnacji uczestnika z wybranego terminu szkolenia i dokonania wpłaty istnieje możliwość udziału w szkoleniu w innym ustalonym terminie.
Liczba miejsc:
ze względu na warsztatowy charakter prowadzenia zajęć ograniczona – grupa do 12 osób;
o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy:
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem (zeskanowany formularz zgłoszenia na szkolenie) na adres: kwardzala@skutecznewarsztaty.pl
Więcej informacji pod numerem tel. 660 731 822

Prowadzący szkolenie:
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem (zeskanowany formularz zgłoszenia na szkolenie) na adres: irena-slusarz@wp.pl
Więcej informacji pod numerem tel. 669 696 619
Szkolenie jest dostępne także w formie zamkniętej, "szytej na miarę" dla Twojej firmy.

Proponujemy również indywidualne konsultacje biznesowe . Mogą one mieć charakter umówionych wcześniej, indywidualnych spotkań lub stałego dyżuru, czy też innych, zgodnych z ustaleniami spotkań w siedzibie Klienta.

SZKOLENIE NR 3
Budowanie poprawnych relacji nauczyciela z rodzicami.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat budowania i podtrzymywania poprawnych relacji nauczycieli z rodzicami.

Oczekiwane efekty:
Świadome działania nauczyciela ukierunkowane na zbudowanie i podtrzymanie poprawnych relacji z rodzicami uczniów.Poznanie własnego wiodącego stylu komunikowania się z innymi. Poznanie typów rodziców oraz sposobów nawiązywania z nimi kontaktów interpersonalnych. Poznanie blokad komunikacyjnych tkwiących w nauczycielach i w rodzicach;

Czas trwania warsztatu – 8 godzin

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie kierowane jest głównie do młodych nauczycieli ze stażem 0 – 6 lat nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy pragną poprawić kontakty z rodzicami w celu efektywnej i satysfakcjonującej współpracy w trójkącie: nauczyciel – uczeń – rodzic. Mogą wziąć w nim udział także wszyscy chętni niezależnie od stażu pracy oraz studenci ostatniego roku, pragnący wykonywać zawód nauczyciela.

Typ szkolenia:
Szkolenie otwarte. Podczas szkolenia następuje wymiana doświadczeń zarówno między grupą a trenerami, jak i pomiędzy samymi uczestnikami szkolenia, co daje istotną i bardzo ważną wartość dodaną, wynikającą z udziału w szkoleniu otwartym.

Program szkolenia:

BLOK I – Poznaj siebie i innych

Style komunikacji – ankieta: Jak komunikujesz się z innymi?
Czym jest komunikacja?
Typy trudnych rodziców i jak się z nimi komunikować, czego unikać?
Rodzaje niewłaściwych zachowań nauczycieli – nad czym pracować, czego się wystrzegać?
Blokady komunikacyjne i komunikaty blokujące porozumiewanie się.
Słowa – klucze ułatwiające poprawną komunikację nauczyciela z rodzicami – komunikat ja, uważne, aktywne słuchanie.
Zasady rozmowy budującej poprawne relacje z rodzicami.
BLOK II – Budowanie poprawnych relacji z rodzicami – ćwiczenia praktyczne
I część – praca w grupach – analiza przypadku
II część – praca w parach – symulacje rozmów z „trudnymi” rodzicami

Metody prowadzenia:
Warsztaty prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników i zgodnie z metodologią uczenia osób dorosłych: wyciąganie wniosków z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych na szkoleniu. Zagadnienia teoretyczne prezentowane są w formie mini wykładów oraz dyskusji.
Termin szkolenia (do wyboru):
1. 18.04.2015r.
2. 9.05.2015r.
3. 16.05.2015r.

Informacja dotycząca odpłatności i ewentualnych kosztów:
Cena jednodniowego szkolenia wynosi 230 złotych.
Ewentualne koszty dojazdu pozostają w zakresie uczestników.
Cena obejmuje:

udział w szkoleniu;
materiały szkoleniowe;
imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu;
możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu;
poczęstunek kawowy.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia z wybranym terminem szkolenia uczestnik otrzyma szczegółowe informacje na temat dokonania zapłaty (dane do przelewu / nr konta bankowego).

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z wybranego terminu szkolenia i dokonania wpłaty istnieje możliwość udziału w szkoleniu w innym ustalonym terminie.

Liczba miejsc:
ze względu na warsztatowy charakter prowadzenia zajęć ograniczona – grupa do 16 osób,
o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce szkolenia: Toruń, ul. Bydgoska 1, Biuro Coworking

Formularz zgłoszeniowy:
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem (zeskanowany formularz zgłoszenia na szkolenie) na adres: egorska25@vp.pl
Więcej informacji pod numerem tel. 693 149 074

Prowadzący szkolenie:
Zajęcia prowadzone są przez praktyka Ewę Górską, nauczyciela dyplomowanego z długoletnim stażem pracy w szkole podstawowej. Prowadząca jest nauczycielem języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz specjalistą terapii pedagogicznej. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz psychologię komunikacji interpersonalnej.

SZKOLENIE NR 4
Zarządzanie emocjami

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie rozwojowego gospodarowania różnymi stanami emocjonalnymi jako naturalnym zasobem każdego człowieka. Odchodząc od traktowania jako pozytywne czy negatywne, odczuwalnych stanów jak np gniew, strach, radość, sympatia czy smutek możemy ekologicznie i adekwatnie do sytuacji korzystać z nich jako narzędzia wywierania wpływu na innych i siebie.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do osób dorosłych, dla których jest ważne budowanie zdrowych
i obustronnie korzystnych relacji, do osób długotrwale przebywających w środowisku zawyżonego poziomu stresu oraz do szkoleniowców i pedagogów.

Typ szkolenia:
Szkolenie otwarte. Podczas szkolenia następuje wymiana doświadczeń zarówno między grupa a trenerem jak i pomiędzy samymi uczestnikami szkolenia, co daje istotną i bardzo ważną wartość dodaną, wynikającą z udziału w szkoleniu otwartym.

Program szkolenia:

I. Moduł integracyjno informacyjny

Zapoznanie z uczestnikami i tematem szkolenia
Określenie zakresu, przebiegu i programu szkolenia;
Definicje emocji i znaczenie emocji w życiu człowieka
II. Emocje i ich wpływ na budowanie relacji

Uczucia, afekty, emocje, nastroje i namiętności
Afekty i ich ocenianie
Świadome i nieświadome stany emocjonalne
Społeczne wartościowanie i przyzwolenie
III. Warsztat pracy z emocjami

Stres i frustracja, a lęk przed negatywną oceną
Ochrona przed negatywnymi emocjami
Wywieranie wpływu poprzez pozytywne emocje
Budowanie zdrowych i długotrwałych relacji
IV. Zakończenie szkolenia

Metody prowadzenia:
Zajęcia prowadzone będą metodą interaktywną przy współudziale uczestników i zgodnie z metodologią uczenia osób dorosłych: wyciągamy wnioski z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych podczas szkolenia. Zagadnienia teoretyczne prezentowane będą w formie mini wykładów oraz dyskusji.

Cena jednodniowego szkolenia wynosi 230 złotych.
Ewentualne koszty dojazdu pozostają w zakresie uczestników.
Cena obejmuje:
udział w szkoleniu;
materiały szkoleniowe;
imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu;
możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu;
poczęstunek kawowy.
Po otrzymaniu zgłoszenia z wybranym terminem szkolenia uczestnik otrzyma szczegółowe informacje na temat dokonania zapłaty (dane do przelewu / nr konta bankowego).
W przypadku rezygnacji uczestnika z wybranego terminu szkolenia i dokonania wpłaty istnieje możliwość udziału w szkoleniu w innym ustalonym terminie.
Liczba miejsc:
ze względu na warsztatowy charakter prowadzenia zajęć ograniczona – grupa do 16 osób;
o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy:
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem (zeskanowany formularz zgłoszenia na szkolenie) na adres: eapi@etito.pl
Więcej informacji pod numerem tel.504 079 400

Prowadzący szkolenie:
Zajęcia prowadzone będą przez trenera Andrzeja Mariana Kubiaka, który ukończył studia podyplomowe MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wieloletniego praktyka w zakresie Holistycznego Zarządzania w biznesie i w rodzinie, co wpływa na praktyczny i rozwojowy charakter prowadzonych zajęć.

Szkolenie jest dostępne także w formie zamkniętej, "szytej na miarę" dla Twojej organizacji z diagnozą aktualnych potrzeb.

"Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bradziej jesteś spragniony"- Stefan Żeromski