Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe - 26.06.2017 r.

26 czerwca 2017 r. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016.
W ramach działalności Stowarzyszenia zorganizowano Plebiscyt dla Przedsiębiorców, którego celem jest upowszechnianie stosowania klauzuli mediacyjnej „MOST POROZUMIENIA 2016” - III Edycja.
W ramach współpracy z WSB i kołem naukowym Psychologii Praktycznej odbywają się cykliczne spotkania ze studentami z kierunku: Psychologii w Biznesie.
Również w ramach współpracy z Fundacją "Daj Szansę" dla dzieci niepełnosprawnych przekazaliśmy prace plastyczne wykonane przez dzieci. Prace te były wykorzystane podczas licytacji na rzecz niepełnosprawnej dziewczynki, będącej pod opieką Fundacji.
W roku 2017 w ramach współpracy SSM z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu zostanie przeprowadzona certyfikacja na mediatora studentów studiów I stopnia. Założeniem podjętych działań jest propagowanie idei mediacji wśród osób dorosłych w różnych obszarach ich życia ( zawodowym oraz prywatnym).
Zarząd przedstawił także sprawozdanie finansowe za rok 2016.
Do dnia 31 grudnia 2016 roku w Stowarzyszeniu wystąpiły operacje finansowe. Stan konta wynosił 107,00 złotych.