W jaki sposób realizujemy cele?

Upowszechnianie wiedzy o rozwiązywaniu trudnych spraw, poprzez wykorzystanie postępowania mediacyjnego, zamierzamy reazlizować dzięki następującym zadaniom:

 1. Po zgłoszeniu się osób chętnych do rozwiązania sporu drogą pozasądową mediatorzy przeprowadzą postępowanie mediacyjne na podstawie umowy zawartej między stronami.

2. W przypadku zgłoszenia sprawy przez Sąd, Policje, Prokuraturę lub inną uprawnioną instytucję, gdy strony wyrażą zgody mediatorzy podejmą się przeprowadzenia mediacji.

3. Pragniemy przekazywać wiedzę o korzyściach z mediacji szerszemu gronu odbiorców dlatego będziemy organizować konferencje, debaty, seminaria, szkolenia,spotkania, bezpłatne konsultacje, kursy, warsztaty edukacyjne itp.

4. Poprzez współpracę z przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi będziemy docierać z wiedzą o mediacji do wszystkich zainteresowanych tematyką wykorzystania mediacji.

Na swojej drodze do rozwiązania trudnej sytuacji konfliktowej możesz wykorzystać mediacyjne postępowanie, czyli spokojną rozmowę, poufność, zrozumienie dla problemu i Twoich potrzeb oraz pomoc wspierającego mediatora.

Do tego sposobu załatwienia spornej sprawy masz prawo na każdym etapie konfliktu. Czy zechcesz z niego skorzystać, albo chociaż zapoznać się z nim? Chętnie przybliżymy Ci ten temat, abyś miał szansę i możliwość wyboru właściwego sposobu zakończenia pomyślnie konfliktu .

Zespół mediatorów StrefyMediacji:
Irena Ślusarz, Urszula Glińska