Jak Obniżyć Koszty i Skrócić Czas Rozwiązania Sporu o Domenę Internetową?

fot. Negativespace/px

Spór o Domenę

Prowadząc działalność z wykorzystaniem Internetu na pewno posiadasz i wykorzystujesz adres internetowy, czyli domenę. Czasami zdarzają się między przedsiębiorcami spory o nią. Przedstawię Ci teraz sposoby ich rozwiązywania.

Adresy internetowe podobnie jak znaki towarowe używane są na:

 • wizytówkach,
 • papierze firmowym,
 • materiałach reklamowych,
 • korespondencji handlowej... itp.

Twoja strona www z wybraną przez Ciebie domeną ma 3 istotne role do spełnienia:

 • gospodarczą,
 • reklamowa,
 • marketingową.

Wykorzystując stronę internetową w prowadzonej działalności możesz się:

 1. Promować
 2. Reklamować
 3. Sprzedawać towary/usługi
 4. Komunikować się z klientem.

Z tych powodów tak wielu przedsiębiorców traktuje domenę jako wartościowy składnik niematerialny przedsiębiorstwa.

Domena jako znak towarowy
Domena internetowa będąca oznaczeniem słownym, przedstawionym graficznie może być zarejestrowana jako znak towarowy słowny.
Domena może identyfikować nie tylko stronę www, ale także przedsiębiorstwo.

„Cybersquatting” jako przykład sporu o domenę internetową
Tego typu zachowanie pojawi się, gdy ktoś zarejestruje domenę internetową odpowiadającą cudzemu znakowi towarowemu. Następnie zechce ją świadomie sprzedać, ale w dużo wyższej cenie, niż przy jej rejestracji. Taka spekulacja wydaje się być sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża interesom innego przedsiębiorcy.

Jak rozwiązuje się spory o domeny?
Jeśli znajdziesz się sytuacji sporu o domenę masz do wyboru 3 możliwości rozwiązania (pomijam rozmowy i negocjacje, które nie przyniosły skutku):

 1. Droga sądowa
 2. Arbitraż (można w umowie zawrzeć klauzulę arbitrażową)
 3. Mediacja (na etapie formułowania umowy możesz umieścić klauzulę mediacyjną).

Nie będę opisywać drogi sądowej (najczęściej kosztowna i czasochłonna). Przybliżę Ci natomiast arbitraż i mediacje, czyli dwie inne drogi pozasądowe.

Postępowanie arbitrażowe

Rozpoczyna się na podstawie pisemnego pozwu. Podajesz w nim:

 • dane osobowe i kontaktowe powoda i pozwanego,
 • żądasz stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej naruszył Twoje prawa: przedstawiasz dowody, wybierasz arbitra i możesz też żądać zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania.

Postępowanie mediacyjne
W przypadku, gdy wybierzesz mediacje, składasz tylko wniosek o przeprowadzenie mediacji. Jeśli druga strona wyrazi zgodę, przystępuje się do rozmów z udziałem mediatora.

Różnice w zadaniach arbitra i mediatora
Mediator i arbiter mają zupełnie inne role i zadania. Arbiter rozstrzyga sprawy i wydaje wyrok. Niestety rozstrzyga na korzyść jednej ze stron, wtedy druga strona przegrywa.

Mediator nie wydaje wyroku. Prowadzi rozmowy między stronami w celu wypracowania dogodnego dla nich porozumienia.

Rozstrzygnięcia arbitra, tak jak podpisane przez obie strony porozumienie, zawarte przed mediatorem, mogą mieć moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego.

Arbiter wydaje wyrok, a mediator pomaga spisać porozumienie.

Skrócony czas postępowania
Atutem rozstrzygania sporów o domenę poprzez arbitraż i mediacje jest dużo krótszy czas. Arbiter może wydać wyrok w ciągu 40 dni. Mediator wykona swoje zadania w ciągu 1 miesiąca. Wszystko zależy o zaangażowania stron.

Opłaty arbitrażowe i mediacyjne w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych (z dnia 10.06.2015)
Postępowanie arbitrażowe w Sądzie Polubownym to koszt 3690 zł, przy udziale 1 arbitra. Gdy zdecydujesz się na 3 arbitrów koszty wzrastają do kwoty 7.380 zł.
Do tego musisz doliczyć opłatę kancelaryjną w wysokości 246 zł.
Jeśli przegrasz i arbiter wyda negatywny dla Ciebie wyrok musisz liczyć się z kosztami zastępstwa procesowego oraz pomocy prawnej, jeśli zgłosi je strona wygrywająca.
Opłata wstępna za wszczęcie postępowania mediacyjnego wynosi 615 zł. Opłata ostateczna za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego to 1230 zł.

Przykładowe opłaty za mediacje prowadzone przez mediatorów ze Stowarzyszenia Strefa Mediacji
Jedna sesje mediacyjne to koszt 250 zł za 1,5 godz. spotkanie stron z mediatorem.
Jeśli można określić wartość sporu, to zapłacisz wtedy 2% wartości sporu, nie mniej niż 250 zł za jedną sesję.
Opłata rejestracyjna za wszczęcie postępowania mediacyjnego wynosi 100 zł.

Jak myślisz, czy arbiter wydając swój wyrok zada Ci pytanie:
”Jak się Panu/Pani podoba rozstrzygnięcie, który przygotowałem?”

Czy masz wpływ na decyzje wydane przez arbitra?
Czy wiesz, że kierując sprawę do mediatora możesz decydować o sposobie  rozwiązania i zakończenia sporu?

Jako przedsiębiorca masz możliwość wybór sposobu rozwiązania konfliktu poza sądem.


Źródła

J. Ożegalska-Trybulska,Domeny internetowe a prawo własności intelektualnej,Urząd Patentowy RP, Warszawa 2013

Autor

Urszula Winiarska

Pomysłodawca, Założyciel i Redaktor Serwisu StrefaMediacji.pl, Mediator Stały, Wiceprezes Stowarzyszenia Strefa Mediacji. Od 2014 roku w swojej mediacyjnej pracy wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas praktykowania Uważności.